Eerste opkomstpercentages bekend van Tweede Kamerverkiezingen in Meierijstad

logo Gemeente Meierijstad

Op dit moment (11 maart) hebben in Meierijstad al 3481 mensen van 70 jaar of ouder hun briefstem uitgebracht. Dat is ruim 28% van de stemgerechtigden van 70 jaar en ouder. Er zijn in Meierijstad 12.107 stemgerechtigden van 70 jaar of ouder die een stempluspas
hebben ontvangen. Het totaal aantal stemgerechtigden in Meierijstad is 63.106.

Briefstemmen

Inwoners van Meierijstad van 70 jaar en ouder kunnen hun briefstem tot 17 maart 21.00 uur uitbrengen:

 Voor 12 maart 17.00 uur op de brievenbus doen.
 Ook kan men de briefstem afgeven. Dit kan dat van 10 tot en met 16 maart van 9.00 uur tot 17.00 uur en op 17 maart tot 21.00 uur bij een van de bibliotheken in Meierijstad.

Let op!

Het is belangrijk dat men de (getekende) stempas en het stembiljet met de (aangekruiste) stem in de juiste enveloppen doet, om te voorkomen dat de stem ongeldig wordt verklaard.

Andere mogelijkheden om te stemmen

 Ook kan men als 70+er gewoon op maandag 15 en dinsdag 16 maart stemmen bij verschillende stembureaus en drive ins. Op de achterzijde van de kandidatenlijst ziet men welke stembureaus open zijn op maandag en dinsdag. Ook kan men op 17 maart stemmen. Dan zijn alle stembureaus open.
 Voor de bewoners van de zorginstellingen zijn er mobiele stembureaus ingericht.
 Tot slot kan men ook een bekende of familielid een volmacht geven.
Tip de redactie!