Donderdag 18 mei Raadsvergadering Meierijstad

 

Op donderdag 18 mei zal in het Bestuurscentrum van Meierijstad een raadsvergadering plaatsvinden. De raadsvergadering zal starten om 19.30 uur en eindigen om uiterlijk 23.00 uur. De vergadering zal worden voorgezeten door burgemeester Fränzel.

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Rondvraag

4 Vragen artikel 33 Reglement van Orde

5 Vaststelling besluitenlijst vergadering 6 april 2017

6 Ingekomen stukken

6.a Bestuurlijke stukken

6.b Stukken van het college van burgemeester en wethouders

6.c Brieven van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven

6.d Moties van andere overheden

7 Verordening fractieondersteuning Meierijstad 2017

Hamerstuk

8 Krediet herinrichting Harry Bolsiuslaan, Dr. Schaepmanlaan en Pater van de Elsenstraat, Schijndel

Hamerstuk

9 Benoeming lid en plaatsvervangend lid in Algemeen Bestuur ISD Optimisd (liquidatie)

Schriftelijk stemming

10 Benoeming extern lid Rekenkamerfunctie Meierijstad

Schriftelijk stemming

11 Verordening leerlingenvervoer

Bespreekstuk
Tevens is een brief van Platform leerlingenvervoer Meierijstad toegevoegd aan dit agendapunt

12 Sluiting
Tip de redactie!