Den Ouden gaat schietbaan Pietersberg in Maastricht saneren

Logo Den Ouden Groep

In de tweede week van oktober zal Den Ouden Groep uit Schijndel gaan starten met het saneren van een oude schietbaan van defensie in Maastricht. Nadat de sanering heeft plaatsgevonden zal er een herplant plaatsvinden en het gebied weer toegankelijk worden gemaakt als bos. De Den Ouden Groep gaat deze opdracht uitvoeren in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf. Bij de sanering en herinrichting van de schietbaan zal Den Ouden worden geadviseerd door een tweetal specialistische bureau’s Royal Haskoning(DHV) en Verbeek.

Voor de sanering worden deels bestaande bomen en struiken verwijderd en verontreinigde grond afgegraven en afgevoerd. Daarbij wordt rekening gehouden met de aanwezige flora en fauna zoals dassen, spechten en bomen zoals de eik en es.

Het ondergrondse gangenstelsel van de voormalige groeve ‘Zonneberg’ wordt ongemoeid gelaten. Na sanering worden inheemse soorten bomen en struiken herplant en kan natuurlijke bosontwikkeling plaatsvinden die overgaat in het bestaande bos.

De werkzaamheden aan het terrein, dat momenteel in eigendom is van Natuurmonumenten, moeten uiterlijk eind november afgerond zijn.
Tip de redactie!