logo Gemeente Meierijstad

Op 11 december 2018 zullen de commissie’s “Mens en Maatschappij” en “Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering” vergaderen in het bestuurscentrum in Sint Oedenrode. De vergaderingen zullen om 19.30 uur starten.

Mens en Maatschappij:

• Verordening maatschappelijke ondersteuning Meierijstad 2019 e.v.

• Belastingverordeningen Meierijstad 2019

Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering:

• Bestemmingsplan Buitengebied Veghel, herziening Middegaal 18-18a*

• Bestemmingsplan Sterrebos 9/9a, Sint-Oedenrode*

• Afvalstoff enverordening Meierijstad

• Integraal Beheerplan Openbare Ruimte Meierijstad

Wilt u inspreken over een onderwerp dat op de agenda van een van de commissies staat? Meldt u dan aan bij de griffie via griffie@meierijstad.nl.

Aanmelding:

Commissies van 11 december: tot uiterlijk 10 december, 12.00 uur. De maximale spreektijd is vijf minuten per inspreker.

Kliko, Vuilnis, Huisvuil, Afval

 

Tip de redactie!