Op donderdag 28 juni a.s zal er in het Bestuurscentrum in Sint Oedenrode vergaderd worden door de raadscommissies Mens en Maatschappij en Economie en Bedrijfsvoering. De vergadering starten om 19.30 uur en zijn openbaar. Je bent dus welkom om deze vergaderingen bij te wonen. Ben je niet in de gelegenheid om er in Sint Oedenrode bij te zijn, dan kun de vergaderingen ook volgen via de livestream van de gemeente.

Kijk hiervoor op de website van de gemeente: www.meierijstad.nl/videoregistraties

Op de agenda’s:

Commissie Mens en Maatschappij

 • Woonvisie en krediet voor herijking woningbouwprogramma
 • Gezondheidsbeleid ‘Samen gezond in Meierijstad’ 2018- 2021
 • Gemeenschappelijke regelingen Werkvoorzieningsschap Noordoost Brabant en WSD
 • Archiefverordening Meierijstad 2018
 • Informatiebeleidsplan 2018-2022 gemeente Meierijstad
 • Algemeenbelangbesluit wet Markt en Overheid Ruimte,

Commissie Economie en Bedrijfsvoering

 • Bestemmingsplan Sint-Oedenrode Noord, locatie Ollandseweg 44
 • Bestemmingsplan Landelijk gebied, herziening Borne 1-1a, Schijndel
 • Beeldkwaliteitsplan Bernhoven 2018, Veghel
 • Procedureverordening advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Meierijstad 2018
 • Welstandsnota Meierijstad 2018 ‘Samen de zorg voor omgevingskwaliteit’
 • Integraal veiligheidsbeleid 2019-2022
 • Speelautomatenhalverordening
 • Verordening tot wijziging van de APV Meierijstad (3e wijziging)

Inspreken 28 juni?

Wilt u inspreken over een onderwerp dat op de agenda van de commissie staat?

Meldt u dan aan bij de griffie via griffie@meierijstad.nl. Dit kan tot uiterlijk 27 juni, 12.00 uur. De maximale spreektijd is vijf minuten per inspreker.

Wilt u meer hierover weten?

Zie de vergaderstukken op: www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

Tip de redactie!