Aanstaande donderdag zullen er in het bestuurscentrum in Sint Oedenrode bijeenkomsten zijn van de commissie Mens en Maatschappij en de Commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering. De Vergaderingen starten om 19.30 uur en zijn openbaar. Hieronder een overzicht van de te bespreken agendapunten.

Mens en Maatschappij:

 • Zienswijze deelname GGD Hart voor Brabant in coöperatie
 • Krediet renovatie en verduurzaming sporthal De Dioscuren, Schijndel
 • Kwaliteitskader schoolgebouwen
 • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
 • Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs 2018
 • Integraal huisvestingsplan Onderwijs
 • Herbestemming voormalig gemeentehuis Schijndel

Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering:

 • Zienswijze concept beleidskader 2019 Veiligheidsregio
 • Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht
 • Bestemmingsplan Buitengebied Sint-Oedenrode, herziening 4
 • Krediet aanpassingen fietspaden Populierlaan, Veghel
 • Buitenreclamebeleid Meierijstad

Sporthal de Dioscuren Schijndel
Tip de redactie!