Commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering – 15 juni 2017

Op donderdag 15 juni a.s. zal in het bestuurscentrum in Sint Oedenrode de Raadscommissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering vergaderen. Er zal o.a. gesproken worden over het voorkeursalternatief N279 Veghel – Asten, de aanwijzing voor de accountant 2017 en het initiatiefvoorstel van Hart voor Schijndel ‘Burgers richten straten in’.

De uitzending is live te volgen via internet: livestream Commissievergadering

Hieronder de volledige agenda:

Locatie: Bestuurscentrum Meierijstad, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: S. Oegema

1 Opening en mededelingen

2 Vaststelling van de agenda

3 Vaststelling besluitenlijst van 11 mei 2017

4 Spreekrecht

5 Advies over voorkeursalternatief N279 Veghel-Asten

5.a Inspreekreacties N279 beeldvormende avond 8 juni 2017

6 Gebiedsgericht grondwaterbeheer Veghel West

7 Aanwijzing accountant voor controlejaar 2017

8 Controleverordening Meierijstad 2017

9 Nota waardering en afschrijvingsbeleid 2017 Meierijstad

10 Nota beleidsregels reserves en voorzieningen 2017

11 Regeling instrumenten ruimtelijke ordening

12 Initiatiefvoorstel Hart voor Schijndel ‘Burgers richten straten in’

13 Sluiting
Tip de redactie!