Peuterspeelzaalwerk wordt peuteropvang

Het peuterspeelzaalwerk valt vanaf 1 januari 2018 onder de wet kinderopvang. Voortaan heet het peuteropvang. Inhoudelijk verandert het aanbod niet. Net zoals voor kinderopvang kunt u voor deze peuteropvang vanaf 1 januari compensatie krijgen door middel van kinderopvangtoeslag van de belastingdienst.

Maakt u gebruik van peuteropvang, maar ontvangt u geen kinderopvangtoeslag en is uw kind tussen 2 en 4 jaar? Dan heeft u recht op en gemeentelijke tegemoetkoming. Het aanvragen daarvan gaat voorlopig op dezelfde wijze als vóór 1 januari: u meldt uw kind aan bij de organisatie die de peuteropvang verzorgt en regelt daar de tegemoetkoming. Later dit jaar zal er een nieuwe, uniforme regeling worden vastgesteld voor het aanvragen van de (gemeentelijke) tegemoetkoming voor peuteropvang.

Kinderopvangtoeslag voor peuteropvang?

Gaat uw kind naar de peuteropvang en komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag? Dan kunt u bij de belastingdienst via www.toeslagen. nl een proefberekening maken om te kijken of u in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag en hoeveel. Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst? Dan kunt u een bijdrage van de gemeente vragen via de organisatie die de Peuteropvang aanbiedt. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via info@meierijstad.nl of telefonisch 14 0413.
Tip de redactie!