Commissie Mens en Maatschappij – 15 juni 2017

 

Op 15 juni a.s. is er in het bestuurscentrum in Sint Oedenrode een bijenkomst van de Raadscommissie Mens en Maatschappij. In deze commissie vergadering zal o.a. gesproken worden over de subsidieverordening voor Meierijstad, transformatie van de jeugdhulp en de kaders voor Fairtrade Meierijstad.

 

Hieronder de complete agenda van deze vergadering.

 

Locatie: Bestuurscentrum Meierijstad, Parallelle zaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: R. Verhagen

 

1 Opening en mededelingen

 

2 Vaststelling van de agenda

 

3 Vaststelling van de besluitenlijst van 11 mei 2017

 

4 Spreekrecht

 

5 Algemene subsidieverordening Meierijstad 2018

 

6 Plan van aanpak transformatie jeugdhulp

 

7 Gedragscode voor burgemeester en wethouders Meierijstad

 

8 Krediet i.v.m. personele knelpunten

 

9 Kaderstelling fairtrade Meierijstad

 

10 Sluiting

 

 

Tip de redactie!