Burgemeester en vertegenwoordigers Chinese stad PingDingShan bezoeken St. Barbara

Enthousiaste reacties krijgt Henri van Boxmeer, directeur cluster Schijndel, wanneer hij afgelopen donderdag 1 november de delegatie uit PingDingShan, een stad met 5 miljoen inwoners, rondleidt. Deze tweede delegatie uit China die deze week bij Laverhof een kijkje komt nemen bestaat uit het stadsbestuur, twee ziekenhuisdirecteuren en een investeerder. Nieuwsgierig wordt gekeken naar hoe Laverhof bij St. Barbara de zorg voor dementerende ouderen organiseert. Ze zijn onder de indruk!

Hieraan voorafgaand heette Peter Beijers, bestuurder van Laverhof, het gezelschap hartelijk welkom en gaf uitleg over de wijze waarop Laverhof zorg verleent aan mensen met dementie en hoe bij St. Barbara de sociale verbinding gelegd wordt met het dorpscentrum, de school, het kinderdagverblijf en de sportaccommodatie. Burgemeester Van Rooij verwelkomde de delegatie in Meierijstad. Hij refereert naar zijn eerste warme kennismaking met China tijdens een handelsmissie en vervolgt: “China en Nederland hebben beiden te maken met vergrijzing. Het is fantastisch dat kennis en ervaring worden uitgewisseld. Ik hoop dat dit leidt tot een lange vriendschap.”

Diep geraakt

De burgemeester van PingDingShan is diep geraakt door de warme ontvangst. “De ouderenzorg is wereldwijd een item. Het Nederlandse zorgmodel voor mensen met dementie laat zien dat er respect is voor hen door de hele gemeenschap hierbij te betrekken. Daarom heb ik collega’s uitgenodigd om mee te kijken hoe we dit model kunnen implementeren in onze stad en samen in China een zorgmodel kunnen opzetten waarbij meer aandacht is voor de oudere mens die zorg en ondersteuning nodig heeft.”

Freek Lapré, voorzitter van het European Centre for Research en Education in Ageing Services (ECREAS) – een initiatief van het European Ageing Network (EAN) – en verbonden aan TIAS Business School vertelt hoe de ouderenzorg in Europa geregeld is, wat de kosten hiervoor zijn, welke positie Nederland hierbij inneemt en wat de huidige ontwikkelingen zijn. Hij geeft zijn visie op ouderenzorg, waarbij social care een steeds belangrijkere plaats inneemt, mede ook om eenzaamheid tegen te gaan. Hij werkt hierbij samen met Frank van Dillen van Molenaar & Bol & Van Dillen Architecten en verbonden aan Dementia Village Architects en Advisors. Van Dillen vertaalt deze visie in zijn ontwerpen van gebouwen: meer huiselijke verpleeghuizen opgenomen in de lokale omgeving. Lapré: “Oud zijn is geen ziekte, maar een manier van leven en hierbij hoort ook waardigheid in de laatste fase van het leven.”

Frank van Dillen vertelt over Dementia Villages, zoals St. Barbara, en gaat in op de diverse ontwerpen waarbij de ouderenzorg wordt geïntegreerd in de omgeving en de omgeving wordt binnengehaald in de ouderenzorg. Bij Dementia Villages draait het om gastvrijheid, verbinding maken met het lokale en het sociale netwerk.

Een boeiende middag!

Tip de redactie!