Bijeenkomst 22 februari: plannen in 2019 Gemeente Meierijstad

De plannen van de gemeente en het geld dat de gemeente daaraan wil of kan besteden komen in de ‘kadernota’ te staan. Zijn het de juiste plannen? Missen er plannen? Graag hoort de gemeenteraad dat van u.

Onderwerpen

In drie gespreksronden praten we over:

– Veiligheid;
– Verkeer, vervoer en openbare ruimte;
– Economie;
– Onderwijs;
– Sport, cultuur en vrijetijdseconomie;
– Sociaal domein; – Volksgezondheid en milieu;
– Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stads- en dorpsvernieuwingen.

Aanmelden

Wilt u meedenken en meepraten, meldt u dan aan voor deze avond. Dat kan door vóór 19 februari, een e-mail te sturen naar griffie@meierijstad.nl.

Denken
Tip de redactie!