Betaal uw gemeentelijke belasting voor 31 juli!

logo Gemeente Meierijstad

Op 29 februari 2020 zijn de aanslagbiljetten/WOZbeschikkingen 2020 verstuurd. Wanneer u geen machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven moest deze aanslag na de tweede vervaldatum geheel zijn betaald. De tweede en daarmee laatste vervaldag was 31 mei 2020. In verband met de coronacrisis is besloten om vóór 31 juli 2020 geen invorderingsmaatregelen te nemen.

Wanneer u de aanslag nog niet helemaal heeft voldaan, dan kunt u het openstaande bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL84 BNGH 0285 1701 12 t.n.v. gemeente Meierijstad. Bij betaling altijd het aanslagnummer vermelden. Ook is het nog steeds mogelijk om een machtiging voor automatische incasso af te geven. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.meierijstad.nl/incasso. Het openstaande bedrag op uw aanslag wordt in de dan nog resterende termijnen van uw bankrekening afgeschreven.

Geld
Tip de redactie!