Beeldvormende avonden Gemeente Meierijstad in september

logo Gemeente Meierijstad

Na het zomerreces wordt in september weer gestart met de diverse politieke bijeenkomsten. De eerste vergaderingen in deze politieke cyclus zijn de beeldvormende avonden. Vanwege corona-maatregelen is het voorlopig niet mogelijk om de tijdens de beeldvormende avonden parallelle sessies te houden. Het oorspronkelijke programma van 3 september is daarom verdeeld over twee avonden (2 en 3 september). Daarnaast is er op 8 september is er een extra beeldvormende avond ingepland. De vergaderingen starten om 19.30 uur en zullen in het bestuurscentrum in Sint Oedenrode worden gehouden. De vergaderingen zijn openbaar dus u bent welkom om deze bij te wonen. Neem wel de maatregelen rondom het coronavirus in acht en houdt voldoende afstand tot elkaar.

Hieronder de bespreekpunten die aan de orde zullen gaan komen tijdens deze avonden.

Beeldvormende avond 2 september

Tijdens deze avond zal gesproken worden over:

  • Minifestival Innovatie

Innovatie is een thema in de Mijlpalen van Meierijstad en één van de 8 kernwaarden van de organisatie. Innovatie is een breed begrip en soms ook “ongrijpbaar”. Maar innovatie is ook leuk, lef tonen en experimenteren. Hoe denken we over innovatie in Meierijstad? Hoe komen we tot innovatieve oplossingen? En welke rol kan de gemeenteraad hierin vervullen? Vragen die op een energieke en creatieve wijze aan de orde komen tijdens een minifestival.

  • Startgesprek Transitievisie Warmte

In 2050 is de gebouwde omgeving in Meierijstad aardgasvrij. Dit heeft een grote impact op inwoners en bedrijven in Meierijstad. Tijdens het startgesprek gaan we de dialoog aan over de wijze waarop we de inwoners en bedrijven in Meierijstad gaan betrekken bij het opstellen van de Transitievisie Warmte.

Beeldvormende avond 3 september

Tijdens deze avond zal gesproken worden over:

  • Onderwijshuisvesting

Wat is de betekenis van leerlingenprognoses? Wat zijn de (on)-mogelijkheden om te investeren in de huisvesting van kinderopvang binnen een integraal kindcentrum? Hoe zit het met leegstand en medegebruik op de basisscholen in Meierijstad? Wat is de stand van zaken rondom actualisering integraal Huisvestingsplan 2021-2036?

  • Erfgoedvisie

Wat is het belang van Erfgoed voor Meierijstad? Wat is de stand van zaken (concept visie)? Wat zijn de speerpunten? Hoe ziet het vervolg er uit?

Beeldvormende avond 8 september

Tijdens deze avond zal gesproken worden over:

  • Woningbouwbeleid/grondbeleid
  • Aanpak Corona
  • Juridische producten i.v.m. de Omgevingswet

Wilt u inspreken?

Neem dan contact op met de griffie (e-mail griffie@meierijstad.nl of tel. 14 0413). Inspreken is ook mogelijk over onderwerpen die niet op het programma staan. De spreektijd is maximaal vijf minuten per spreker. Aanmelding is mogelijk tot 1 dag voor de betreffende beeldvormende avond tot uiterlijk 12.00 uur.

Beeldvormende avond gemeente Meierijstad
Tip de redactie!