logo Gemeente Meierijstad

Donderdag 14 februari wordt er, van 19.30 uur, in het bestuurscentrum in Sint Oedenrode een beeldvormende avond gehouden.

Op het programma staan de volgende onderwerpen:

  • Horecabeleid

Schets van het proces, de kaders en de tot nu toe opgehaalde informatie. Daarna gaan raads- en commissieleden in gesprek over het toekomstig horecabeleid. Welke thema’s zijn belangrijk? Welke gedachten en ideeën zijn op voorhand mee te geven?

  • Detailhandelsbeleid

Schets van het proces, de kaders en de tot nu toe opgehaalde informatie. Daarna gaan raads- en commissieleden in gesprek over het toekomstig detailhandelsbeleid. Welke thema’s zijn belangrijk? Welke gedachten en ideeën zijn op voorhand mee te geven.

  • Bedrijventerreinenvisie Meierijstad

Wat zijn de eerste bevindingen vanuit het participatietraject? Wat zijn mogelijk richtingen van de visie? Hoe om te gaan met dilemma’s?

  • Bereikbaarheid bedrijventerreinen

Wat is het belang en de strategie? Hoe werken we samen met het bedrijfsleven? Welke projecten lopen er en wat is de samenhang ertussen? Hoe draagt dit bij aan de bereikbaarheid van Meierijstad en andere ambities zoals leefbaarheid en duurzaamheid?

Wilt u inspreken?

Wilt u over een van deze onderwerpen of een ander onderwerp inspreken? Neem dan contact op met de griffie(e-mail griffi e@meierijstad.nl of tel. 14 0413). Aanmelden is mogelijk tot 13 februari, 12.00 uur. De spreektijd is maximaal vijf minuten per spreker. Na het inspreken kunnen raads- en commissieleden vragen stellen. Ondersteuning van de inspreekbijdrage met schriftelijk materiaal is mogelijk. Dit is vooraf toe te sturen naar de griffie. De griffie zorgt voor verspreiding onder de raads- en commissieleden.
Tip de redactie!