Op donderdag 26 november zal er in het bestuurscentrum in Sint Oedenrode een beeldvormende avond plaatsvinden welke om 19.30 uur van start gaat. Het doel van de beeldvormende avond is om informatie op te halen. Meestal is dit informatie van het college. Inwoners, organisaties of bedrijven kunnen ook informatie met de raad delen. Tijdens de beeldvormende avond is er ook ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen. Standpunten worden deze avond niet ingenomen.

• 5 jaar Phoenix Cultuur: Centrum voor kunstonderwijs

Verleden, heden en toekomst.

• Nieuwe wet inburgering 2021

at zijn de kaders van deze nieuwe wet? Hoe zit het met de pilots die Meierijstad vooruitlopend op de nieuwe wet heeft opgestart?

Wilt u inspreken?

Neem dan contact op met de griffie (e-mail griffie@meierijstad.nl of tel. 14 0413). Aanmelding is mogelijk tot 25 november, 12.00 uur.

Meepraten?

Tijdens deze beeldvormende avond kunt u reageren via een sms of WhatsApp bericht. Het telefoonnummer verschijnt tijdens de livestream in beeld.

Geen publiek tijdens raadsbijeenkomsten

Vanwege de aangescherpte Coronamaatregelen is er helaas geen mogelijkheid voor publiek – met uitzondering van insprekers – om de vergaderingen bij te wonen. Belangstellenden kunnen de vergadering, zoals gebruikelijk, via de livestream (www.meierijstad.nl/videoregistraties) volgen. Voor actuele informatie kijk op www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

Beeldvormende avond gemeente Meierijstad
Tip de redactie!