Wat betekent het voor ons dat we mensen met dementie in onze eigen omgeving kunnen hebben? In winkels naar ‘niks’ zien zoeken en bij verenigingen in zichzelf gekeerd zien zitten? Hoe kunnen we deze mensen zich welkom laten voelen en deel van de gemeenschap laten blijven? Wat vraagt dat van ons? Welke houding neem wij aan met betrekking tot het soms wat vreemde gedrag? En waarin kunnen we de soms zwaar overbelaste mantelzorger steunen?

Deze vraagstukken komen aan de orden tijdens het toneelspel “Zoeken”, dat gaat over de zoektocht van een man met dementie die steeds minder lijkt te passen in zijn omgeving. Zijn naasten willen hem steunen, maar door onwetendheid en onbegrip is dat nog niet zo gemakkelijk. Na het toneelspel vindt een korte interactie plaats met de toeschouwers over hun bevindingen.

Uitvoering: Toneelgroep “Medemens” uit Laarbeek

Op 26 november bent u vanaf 19.00 uur van harte welkom. De avond wordt afgesloten om 21.30 uur. Kom gerust kijken. De toegang is gratis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gespreksleiders: Erna van Roosmalen, maatschappelijk werker T 0411 63 40 00 of Bianca Peters, Gz-psycholoog T 073 544 33 00

Toneel, Theater, Alzheimer
Tip de redactie!