Als de klik er is, dan is de hoogste score mogelijk!

Logo Elde College

Jaarlijks worden in september de landelijke scores bij de examens gepubliceerd. Scholen kunnen dan hun eigen resultaten vergelijken met het landelijk gemiddelde per vak. Al jaren op rij zijn de examenresultaten voor het vak natuurkunde op de afdelingen havo en (t)vwo van het Elde College zeer goed. Maar slechts een enkele keer lukt het om echt de allerhoogste score in Nederland te hebben.

In 2017 slaagden de (t)vwo-leerlingen daarin en nu werd bekend dat het ook de havo-leerlingen gelukt is. Score 100. De best presterende examenkandidaten natuurkunde in 2019!!! Docent Luc Denteneer is trots op dit prachtige resultaat en roemt vooral de leerlingen. Toch ging het niet helemaal vanzelf. Bij de start in havo 4 moest hij de klassen flink ‘achter de vodden zitten’.

Toen Denteneer dit expliciet benoemd had en de leerlingen wees op hun talenten en mogelijkheden kwam de energie en de vaart in de groepen. Dit leidde uiteindelijk tot een buitengewoon goed eindresultaat voor het vak. Het landelijk gemiddelde lag in 2019 op 6.5, de havo-leerlingen van het Elde College scoorden gemiddeld 7.63. Ruim een punt hoger dus.

Ook voor diverse andere vakken waren de resultaten van de Elde-leerlingen opvallend goed: zo was de percentielscore voor de vakken economie, management en organisatie, wiskunde A en B en scheikunde 80 of hoger. De Inspectie van het Onderwijs kende in juni 2019 het predicaat GOED toe aan vier afdelingen van het Elde College, waaronder havo en (t)vwo.

En natuurlijk worden deze successen gevierd. Enkele oud-leerlingen havo 5 kwamen naar de school. De derde klas natuurkunde deelde mee in de feestvreugde en genoot van een heerlijk stukje 100-taart. Zij gaan proberen deze resultaten te evenaren….over drie jaar.

De school feliciteert alle oud-leerlingen natuurkunde.
Open chat
Tip de redactie!