Vrijkomende agrarische bebouwing, opwekking duurzame energie, geur- en fijnstof en als vierde teelt ondersteunende voorzieningen: op het terrein van Vitaal Buitengebied zijn dat de speerpunten van het college van B&W. Die krijgen nu de hoogste prioriteit. Al na de zomervakantie starten verschillende klankbordgroepen waarvoor geïnteresseerden zich kunnen aanmelden. In het voorjaar 2019 moeten deze vier kwaliteitskaders gereed zijn en als leidraad fungeren voor de toekomstige inrichting van het buitengebied.

10 speerpunten

Na de druk bezochte startbijeenkomst Vitaal Buitengebied van februari jl., is gewerkt aan de agenda. Er zijn 10 speerpunten gekozen; ook veel inwoners hebben hun stem uitgebracht. Naast de 4 genoemde onderwerpen starten later dit jaar soortgelijke trajecten voor de 6 andere speerpunten: kwaliteitskaders voor agrarische bedrijvigheid en voor niet agrarische bedrijvigheid, woningbouw in het buitengebied, natuur en landschapsvisie, vergroting toegankelijkheid en verhoging biodiversiteit.

E-nieuwsbrief

Eén van de bindende elementen in het project is de digitale nieuwsbrief waarop inmiddels honderden mensen geabonneerd zijn en de groep belangstellenden groeit nog steeds. De nieuwsbrief biedt informatie over de voortgang van het lokale project, roept mensen op hun mening te geven of bijdrage te leveren, maar heeft ook een attenderingsfunctie. “Er gebeurt veel in den lande en daar willen we onze inwoners en ondernemers op attenderen. Het kan hen op ideeën brengen of bekend maken met (stimulerings-)regelingen die hen kunnen helpen stappen te zetten” aldus wethouder Van den Bogaard. Mensen die volgende nieuwsbrieven ook willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij vitaalbuitengebied@meierijstad.nl

Borne, buitengebied
Tip de redactie!