Hebhartvoorlongenmeierijstad2019

Vandaag en morgen vindt de actie “Heb Hart voor Longen” gehouden op bij de Leemputbaan. De actie is voor mensen met de ziekte Pulmonale Hypertensie (PH), een zeldzame levensbedreigende en (nog) niet te genezen aandoening van de bloedvaten in de longen.

In de flyer hieronder lees je meer over deze actie die tot zondagmiddag 16.00 uur doorgaat.

Wil je de actie steunen. Dit jan door een bijdrage over te maken op rekeningnummer: NL46 RABO 0335 5865 38, t.n.v. Stichting ‘Heb hart voor longen’, onder vermelding van ‘Donatie’.

Tussenstanden opbrengst actie:

Inschrijfgelden Teams: €6600,-
Teamsponsers/Teamacties €15041,-
Kraampjes/Horeca: €0,- (nog geen tussenstand)
Algemene donaties: €4430,-
Evenement/Acties: €29091,-
Verkoop HHvL producten: €5881,-
Tip de redactie!