Aanvragen koninklijke onderscheiding in Meierijstad

Op donderdag 26 april jl. speldde burgemeester Van Rooij bij 18 inwoners uit Meierijstad een Koninklijke onderscheiding op. De voorbereidingen voor de Lintjesregen van 2019 zijn echter alweer gestart.

Kent u iemand die een lintje verdient?

Kent u mensen met bijzondere verdiensten, die zich bijvoorbeeld inzetten in uw buurt of wijk, uw vereniging of stichting? Dan kunt u iemand voorstellen voor een lintje. Op www.lintjes.nl vindt u alle informatie over Koninklijke onderscheidingen, waaronder een voorbeeld van het aanvraagformulier.

Algemene of Bijzondere Gelegenheid?

Voor het indienen van een aanvraag bestaan twee mogelijkheden. De eerste is de Algemene Gelegenheid (Lintjesregen) ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning. De tweede is een Bijzondere Gelegenheid. De datum van uitreiking moet dan betrekking hebben op een bijzondere gebeurtenis, die een nauwe relatie dient te hebben met de verdiensten van betrokkene. Dit kan bijvoorbeeld een jubileum zijn van de vereniging waarvoor het vrijwilligerswerk gedaan wordt.

Indientermijnen

Aanvragen voor onderscheidingen ter gelegenheid van de Lintjesregen 2019 dienen uiterlijk 15 juni 2018 in het bezit te zijn van de burgemeester. Voor Bijzondere Gelegenheden geldt een indieningtermijn van vier maanden voor de beoogde datum van uitreiking. Het indienen van een verzoek betekent overigens niet automatisch dat de Koninklijke Onderscheiding ook daadwerkelijk wordt toegekend. Het is daarom van groot belang dat aanvragers de voordracht met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk behandelen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Jacqueline Bijnen (jbijnen@meierijstad.nl), Mariëlle van Schijndel (mvanschijndel@meierijstad.nl) of Hetty van den Tillaart (hvandentillaart@meierijstad.nl) of via 14 0413.
Tip de redactie!