5 nieuwe gildeleden bij Gilde Sint Catharina en Barbara Schijndel

Het Gilde Sint Catharina en Barbara te Schijndel heeft in hun jubileumjaar maar liefst 5 nieuwe leden geboond. Het bonen gebeurde tijdens de algemene jaarvergadering in de pastorie van de H. Servatiuskerk te Schijndel. Tijdens het bonen, zijn de aspirant-leden nog niet aanwezig. Mochten er te veel zwarte bonen in de gildehoed liggen , dan wordt deze persoon helaas niet bij het Gilde toegelaten. Uiteindelijk heeft het niet zover hoeven te komen want alle vijf de aspirant-leden hadden een positieve uitslag. De nieuwe gildeleden zijn: Mari en Sephie v/d Heijden, Henk en Mariëtte Mettler, en Danny van der Eerde. Na het bonen van de nieuwe gildeleden werden ze door de hoofdman en de Koning opgehaald om vervolgens deel te nemen aan de jaarvergadering. De nieuwe gildeleden werden bij binnenkomst met applaus en het zingen van hun gildelied ontvangen. De nieuwe gildeleden werden vervolgens in de vergadering  geïnstalleerd en werd  er door hun persoonlijk de eed afgelegd door met de werkzaamste hand op het gildevaandel te zweren om een goed gildelid te zijn.  Na de sluiting van de jaarvergadering werd de traditionele hazenpeper met stokbrood en saté geserveerd door de Landjonker van het Gilde. Na het gezellige samen zijn van de gildeleden en partners, werd deze avond afgesloten. Het Gilde gaat het dit jaar erg druk krijgen. Op 6 april ontvangen ze de Gilden van Meierijstad voor het Koningschieten van de nieuwe Meierijstadkoning. In juni zullen er de voorstellingen plaatsvinden van de Boschwegse toneelgroep. Op 7 juli vieren ze Landjonkersdag met aansluitend hun receptie i.v.m. hun 40 jarig bestaan na de heroprichting. En op 8 september vind bij het Schijndels Gilde de Kringdag van de Dommelgroep plaats waar 8 Gilden bij zijn aangesloten. Ook zullen er deze dag Gilden vanuit Meierijstad aanwezig zijn. Meer informatie volgt zowel op de website van het Gilde, www.gildeschijndel.nl als in de media.

Gilde Schijndel
Op de foto: vlnr. Mari v/d Heijden, Marriette Mettler, Danny v/d Eerde, Henk Mettler, Sephie v/d Heijden
Tip de redactie!