Op 23 september vindt er een gezamenlijke wijkschouw met vertegenwoordigingen vanuit wijkraad de Beemd, Politie, Huis&Erf, Welzijn de Meierij, wijkbeheerder Carli van Heeswijk en buurtadviseur Henk de Laat namens gem. Meierijstad plaats.

We verzamelen om 10.00 uur op het schoolplein aan de Beemdstraat.

Wijkbewoners uit de Beemd zijn van harte welkom om uw inbreng te leveren tijdens de wijkschouw waarbij bekeken wordt welke zaken al goed geregeld zijn in de wijk maar zeker ook naar punten die nog verbetering behoeven. Deze punten worden geïnventariseerd en mee terug genomen naar de gemeente en hierover vindt later een terugkoppeling plaats.

Wat is een wijkschouw?

Een wijkschouw is een vorm van georganiseerd overleg in uw eigen wijk of dorp. Dit doen we samen met dorps-wijkraden, bewoners, gemeente, politie, woningbouwcoöperaties, politie en andere instanties.

Zo werkt het!

Vaak wordt een wijkschouw georganiseerd door een wijk of dorpsraad. We gaan dan vaak gezamenlijk wandelend of op de fiets door een wijk of dorp en inventariseren welke problemen er specifiek in de openbare ruimte spelen. Wij proberen meteen oplossingsrichtingen te vinden en door te verwijzen naar de uitvoerende instanties. De specifieke problemen kunnen zo worden opgelost of aangepakt.

We kijken niet alleen naar dingen die beter of anders kunnen, we gaan juist ook kijken naar dingen in de wijk of dorp waar bewoners heel trots op zijn en wat voor de toekomst moet worden behouden. Ons voornemen is om 1 a 2 maal per jaar een wijk of dorpsschouw te houden waarbij dan ook de contactwethouder, de buurtadviseur en wijkbeheerder van het werkgebied aanwezig is.

Bij een wijkschouw kunnen allerlei onderwerpen aan bod komen, zoals de sociale samenhang, toekomstige projecten, gevaarlijke plekken en andere problemen van allerlei aard. Door naar de plekken toe te gaan, wordt het besprokene voor iedereen zichtbaar.

Is er in uw wijk geen wijkraad aanwezig, dan kan ook op verzoek van een groep bewoners een wijkschouw ingepland worden. Neem dan contact op met uw Buurtadviseur, te bereiken via 14-0413.

 
Tip de redactie!