logo Gemeente Meierijstad

De gemeenteraad van Meierijstad heeft op 19 september vergaderd in het bestuurscentrum in Sint Oedenrode. Tijdens deze vergadering heeft de raad ingestemd met een aantal hamerstukken:

• Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, herziening Zijweg Dungen – Tielse Hoeve’ te Schijndel
• Vaststelling ‘Bestemmingsplan Lieshoutsedijk ongenummerd Sint-Oedenrode’
• Beschikbaarstelling aanvullend krediet vervanging voertuigen buitendienst
• Vaststelling Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Meierijstad
• Beschikbaarstelling uitvoeringskrediet robuuste groenblauwe structuren 2019-2022
• Vaststelling ‘Verordening tot tweede wijziging Legesverordening Meierijstad 2019’
• Vaststelling detailhandelsvisie en –beleid gemeente Meierijstad

Benoemingen

De raad heeft de volgende raadsleden benoemd als lid van de werkgeverscommissie:

– de heer M. van der Aalsvoort (HIER) (vervanging van mevrouw Ü. Öğüt (HIER)
– de heer van W. van Gerwen (LOKAAL Meierijstad)

De heer Van der Aalsvoort is ook benoemd als lid van de vertrouwenscommissie.

Bespreekstukken

Op de agenda stond verder een aantal bespreekpunten, waarbij fracties amendementen en/of moties hebben ingediend:

• Onderzoeksrapport AgriFood Capital van Rekenkamercommissie Meierijstad
– Amendement alle fracties: instelling werkgroep om met voorstel te komen over wijze van uitvoering van aanbevelingen: aangenomen
• Nota ‘Kermisbeleid Meierijstad september 2019’
– Amendement CDA, HIER, Lokaal, PvdA, Lijst Blanco, Gemeentebelang en Hart: schrappen specifieke beleidsregel kermis Sint-Oedenrode: livemuziek op terrassen tot maximaal 19.00 uur: aangenomen
– Amendement alle fracties: locatie kermis Schijndel: aangenomen
– Motie Gemeentebelang Meierijstad: invloed gemeente op ritprijzen: verworpen
• Horecavisie en –beleid gemeente Meierijstad en bijbehorende uitvoeringsagenda
– Amendement PvdA, VVD en D66: opname specifieke uitzondering voor terras > 100 m2 van 2 ondersteunende horecazaken in het buitengebied: ingetrokken
• Moties vreemd aan de orde:
– Woningbouw Scheifelaar II (SP en PvdA): verworpen
– Uitspraak Raad van State Programma Aanpak Stikstof (LOKAAL Meierijstad): ingetrokken.
Voorzitter