logo Gemeente Meierijstad

In de aanpak van het Corona-virus worden steeds verdergaande maatregelen genomen om meer besmettingen te voorkomen. De regering heeft afgekondigd dat de maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan tot 6 april blijven gelden. Dit betekent
dat de raadsvergadering van 19 maart, de agendacommissie van 26 maart en de beeldvormende avond van 2 april worden opgeschort.

Voor actuele informatie kijk op www.meierijstad.nl

Vergaderstukken

Wilt u meer over de vergaderstukken weten? Kijk dan bij de vergaderstukken op de gemeentelijke website www.meierijstad.nl/vergaderkalender

Vergaderdata in de komende periode

8 april : Raadsvergadering (onder voorbehoud)
9 april : Commissies
14 april : Extra beeldvormende avond
16 april : Expertmeeting wonen
7 mei : Raadsvergadering
Tip de redactie!