Uw kind aanmelden voor de basisschool?

logo Gemeente Meierijstad

Wordt uw kind in de loop van het schooljaar 2019-2020 vier jaar, en is hij/zij nog niet ingeschreven, dan mag u hem/haar aanmelden bij de basisschool van uw keuze. Wordt uw kind in het schooljaar 2019-2020 vijf jaar, dan moet u hem/haar aanmelden bij de basisschool van uw keuze. Uw kind is namelijk leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin uw kind vijf jaar wordt.

Aanmelden is het gehele jaar mogelijk, maar de basisscholen ontvangen uw aanmelding bij voorkeur vóór 1 maart 2019.

U bent van harte welkom op de open dagen en informatieavonden in januari 2019 waarbij u kunt kennismaken met de scholen en uw kind kunt aanmelden. De open dagen en informatieavonden van de basisscholen worden binnenkort in deze krant bekend gemaakt en zijn
terug te vinden op de websites van de scholen.

Bent u verhinderd op de open dagen? Maak dan voor 1 maart 2019 een afspraak voor een persoonlijk gesprek op de basisschool naar uw keuze.

Voor een overzicht van de scholen in Schijndel verwijzen wij u naar de website van www.skoposschijndel.nl.

Basisschool t talent
Tip de redactie!