Tegemoetkoming in kosten maatschappelijke participatie gemeente Schijndel

logo-schijndel_0De gemeente vindt het belangrijk dat alle kinderen kunnen meedoen aan maatschappelijke, sociale, culturele, sport en/of welzijnsactiviteiten. Vooral mensen met een laag inkomen zijn geneigd op deze kosten te besparen. De gemeente heeft daarom een bijdrageregeling voor ouders met een laag inkomen. De regeling wordt voor inwoners uit Veghel, Schijndel, Sint-Michielsgestel en Bernheze uitgevoerd door Intergemeentelijke Sociale Dienst Optimisd in Veghel.

Tegemoetkoming in kosten maatschappelijke participatie van uw gemeente

Met deze regeling ondersteunt de gemeente deelname aan deze activiteiten, ook als het inkomen laag is. De bijdrage is € 255,– voor een kind voor een jaar.

De vergoeding kan door ouders worden gebruikt bijvoorbeeld voor:

  • contributies (sportclubs, verenigingen, muziekles)
  • cursusgelden
  • abonnementen (tijdschrift, bibliotheek, internet)
  • sportkleding
  • eenmalige activiteiten/uitstapjes

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt aanspraak maken op deze regeling:

  1. als uw inkomen de afgelopen twaalf maanden minder was dan 120% van de bijstandsnormen
  2. als uw vermogen de afgelopen twaalf maanden gelijk aan of minder was dan € 11.840,- zijnde de normen van de Participatiewet.

De voorwaarden staan op de site van Optimisd www.optimisd.nl

Meer informatie? Kijk op www.optimisd.nl

U kunt digitaal een aanvraag indienen via het Programma Bereken uw recht op onze site.

Met deze regeling maakt de gemeente het mogelijk dat uw kind kan meedoen.

Komt u niet in aanmerking voor een bijdrage voor uw kind van de gemeente, dan kan het Jeugdcultuurfonds of Jeugdsportfonds soms nog een oplossing bieden.

 Het Jeugdcultuurfonds

Het fonds maakt het mogelijk dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen toch kunnen meedoen. Voor een gezin kan een aanvraag gedaan worden voor een bijdrage voor lessen of attributen zoals een instrument of balletschoenen.

Aanvragen worden gedaan door onafhankelijke intermediairs, professionals die al betrokken zijn bij

het gezin. Het toegekende bedrag wordt direct betaald aan de instelling waar het kind les heeft. U kunt niet zelf een aanvraag doen.

Meer informatie? Kijk op www.jeugdcultuurfonds.nl.

Het fonds is bedoeld voor ouders die geen bijdrage maatschappelijke participatie van de gemeente kunnen ontvangen.

 Het Jeugdsportfonds

Het fonds geeft kinderen vanaf 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging de kans om te gaan sporten. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportkleding en sportspullen zoals een hockeystick of tennisracket.

Aanvragen worden gedaan door onafhankelijke intermediairs, professionals die al betrokken zijn bij

het gezin. Het toegekende bedrag wordt direct betaald aan de instelling waar het kind les heeft. U kunt niet zelf een aanvraag doen.

Meer informatie? Kijk op www.jeugdsportfonds.nl.

Het fonds is bedoeld voor ouders die geen bijdrage maatschappelijke participatie van de gemeente kunnen ontvangen.
Tip de redactie!