logo Gemeente Meierijstad

De ‘Commissie naamgeving en nummering Meierijstad’ is een feit; het college van B&W heeft ingestemd met een voorstel voor de werkwijze en bemensing. De commissie adviseert het college over het toekennen van nieuwe straat- en wijknamen. Zij doet haar voorstellen op basis van
taalkundige, sociaalgeografische, cultuurhistorische en heemkundige kennis en inzichten. Als commissieleden zijn benoemd, de heer Gerard Barten uit Erp, de heer Jan van Erp uit Veghel, de heer Henk Prins uit Sint-Oedenrode en mevrouw Marsja Putmans uit Schijndel. In de voormalige gemeente Veghel was al een straatnaamcommissie; In Schijndel en Sint-Oedenrode bestond zo’n adviescommissie nog niet. De heer Barten was ook al actief in de commissie voor voormalige gemeente Veghel. De commissieleden brengen niet alleen heel specifieke kennis in; de keuze is ook op hen gevallen omdat ze over een breed netwerk in hun gemeenschap beschikken.

De vergaderingen van de commissie zijn openbaar. De eerste staat gepland op 8 november.

De gemeente staat natuurlijk ook open voor suggesties van inwoners voor nieuwe straatnamen. Deze voorstellen kunnen gedaan worden via info@meierijstad.nl
Tip de redactie!