logo Gemeente Meierijstad

Weet u dat het mogelijk is om een lening aan te vragen bij de gemeente voor het verduurzamen van uw woning? Met de Stimuleringslening Duurzaam Meierijstad kunt u investeren in het verduurzamen van uw woning, om zo de energierekening en dus ook uw woonlasten te verlagen. De gemeente heeft geld voor de Stimuleringslening beschikbaar gesteld in een eigen fonds bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Uit dit fonds leent de gemeente geld uit aan eigenaren-bewoners vanwoningen in de gemeente Meierijstad.

Wanneer komt u in aanmerking voor de Stimuleringslening?

• U bent eigenaar-bewoner van de woning waarvoor de Stimuleringslening wordt aangevraagd;
• Uw woning staat in de gemeente Meierijstad en is geen rijksmonument;
• De woning was niet in aanbouw op 27 februari 2019;
• U vraagt eerst de Stimuleringslening aan, daarna treft u de maatregelen.

Enkele kenmerken van de Stimuleringslening

• De lening heeft een ondergrens van €2.500,- en een bovengrens van €25.000,- (incl. BTW);
• Tot een bedrag van €15.000,- is de looptijd 10 jaar; voor bedragen vanaf €15.000,- is de looptijd 15 jaar;
• De rente voor de hypothecaire lening bedraagt 1,5%;
• De rente staat gedurende de looptijd van de lening vast;
• De lening wordt verstrekt via een bouwkrediet;
• De lening kan altijd tussentijds worden afgelost (boetevrij) vanaf een minimum van €250,-.

Kijk voor de overige kenmerken en het doen van een aanvraag op www.duurzaammeierijstad.nl onder het kopje nieuws.
Zonnepanelen

Tip de redactie!