logo Gemeente Meierijstad

Meierijstad wil de recreatiemogelijkheden versterken, zodat nog meer eigen inwoners en bezoekers ervan kunnen genieten. En de vrijetijdssector in onze provincie is groeiende, dus dit is hét moment om daarop in te spelen. Daarvoor is nu een recreatief-toeristisch beleid ontwikkeld, dat inspeelt op de kansen in onze gemeente.

Waar liggen de kansen voor toerisme en recreatie?

Met het ontstaan van de nieuwe gemeente, is behoefte ontstaan aan nieuw beleid voor de recreatief-toeristische sector. Daarvoor is eerst geïnventariseerd wat we op dat gebied al hebben en waar de kansen voor de toekomst liggen. Ook hebben we een leefstijlonderzoek uitgevoerd om een beeld van de doelgroepen te krijgen die in onze gemeente recreëren. Daarnaast zijn de sterke en minder sterke punten van de recreatief-toeristische sector en de bedreigingen en kansen aan de hand van trends en ontwikkelingen in beeld gebracht.

Actieprogramma voor verdere versterking

Deze drie bovengenoemde stappen vormen de basis voor de gezamenlijke visie recreatie en toerisme. Tijdens een uitgebreid participatietraject is er veel input vanuit de sector gekomen. Samen met de visie én het toekomstbeeld hebben we hieruit een actieprogramma opgesteld om de sector verder te versterken. Door onder andere in te zetten op de verbinding tussen de bestaande recreatiegebieden. En ook het vergroten van de evenementenmarkt, optimale routevoorzieningen, het benutten van het water in Meierijstad en het opzetten van een gemeentebreed platform staan op de lijst om bij te dragen aan de recreatieve ontwikkeling. Acties waarin vele stakeholders uit de sector zich herkennen en waar we samen met hen graag en voortvarend mee aan de slag willen! Wethouder Coby van der Pas: “Ik ben enorm trots op dit mooie gezamenlijke resultaat! De input van onze actieve en betrokken ondernemers en organisaties in de vrijetijdssector heeft daarbij enorm geholpen. Dit proces heeft geleid tot nieuwe verbindingen en die zijn enorm waardevol. Het helpt om samen de schouders eronder te zetten en Meierijstad nog beter op de kaart te zetten. Zodat nog meer inwoners en bezoekers kunnen genieten van alle mogelijkheden. En dat zorgt weer voor meer omzet, meer werkgelegenheid en meer naamsbekendheid als een aantrekkelijke woon- en verblijfsgemeente.”

Fietsen
Tip de redactie!