Op donderdag 7 december a.s. zal er in het bestuurscentrum in Sint Oedenrode de eerste reguliere raadsvergadering plaatsvinden onder leiding van de nieuwe burgemeester Kees van Rooij die op woensdag 6 december zal worden geïnstalleerd.

Voorlopige agenda raad 7 december 2017

 1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Rondvraag

4. Vragen artikel 33 Reglement van Orde

5. Vaststelling notulen besloten vergadering 27 september 2017 en besluitenlijst vergadering 6 en 9 november 2017

6. Ingekomen stukken

Hamerstukken :

7. Vaststelling bestemmingsplan De Misse, Sint – Oedenrode

8. Vaststelling bestemmingsplan Rooise Heide 10 en Schietbergweg ong. Sint – Oedenrode

9. Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Veghel, 3 e Ontwikkelplan

10. Vaststelling verordening OZB

Bespreekstukken :

11. Vaststelling bestemmingsplan Lidl, Boskantseweg 43 – 45, Sint – Oedenrode

12. Vaststelling verordening rioolheffing

13. Uitvoeringsprogramma podiumaccommodatie ‘t Spectrum

14. Sluiting

Tip de redactie!