Op donderdag 9 maart a.s. zal er in het bestuurscentrum in Sint Oedenrode de eerstvolgende raadsvergadering plaatsvinden. Er zal dan o.a. gesproken worden over de belastingen in Meierijstad. Ook zullen er twee waarnemend raadsvoorzitters benoemd worden. Hieronder de agenda van de raadsvergadering.

Raadsvergadering – 9 maart 2017

Locatie: Bestuurscentrum Meierijstad, Raadzaal

Aanvang: 19:30

Eindtijd: 22:30

Voorzitter: M.A. Fränzel

1 Opening

2 Vaststelling agenda

voorlopige agenda 9 maart 2017.docx (274KB)

3 Rondvraag

4 Vaststelling besluitenlijst vergadering 19 januari 2017

besluitenlijst 19 januari 2017.docx (387KB)

lijst van toezeggingen raadsvergadering 19 januari 2017.docx (459KB)

5 Ingekomen stukken

17.03.09 LIS raad.docx (364KB)

5.A Bestuurlijke stukken

A1a NOB-Begeleidend schrijven kadernota.pdf (513KB)

A1b NOB- Kadernotan 2018 werkvoorzieningschap NOB.pdf (4,7MB)

A2 Herinnering uitnodiging omgevingsdienst 18 januari 2017.pdf (309KB)

A3 BHIC – Kadernota 2018.pdf (273KB)

A4a GGD-Aanbiedingsbrief kadernota 2018 – concept.pdf (62KB)

A4b GGD-Brief afstemmingsproces tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelinge….pdf (156KB)

A4c GGD-Brief planning begroting 2018.pdf (102KB)

A4d GGD-Een gezonde basis – kadernota 2018 GGD Hart voor Brabant.pdf (358KB)

5.B Stukken van het college van burgemeester en wethouders

B1 RIB dienstverlening 26-01-017.pdf (1,4MB)

5.C Brieven van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven

C1 Stuurgroep De Brug Erp.pdf (5,6MB)

C2a Hart voor Erp – knelpunten N616 – mail.docx (140KB)

C2b Hart voor Erp – knelpunten N616 – brief.docx (378KB)

C3 P Claassen-bomen Boxtelseweg.pdf (179KB)

C4 Dhr. Boonstra – schoorsteenbranden.docx (146KB)

C4a Schoorsteenbranden – bijlage emissieoorzaken fijnstof.jpg (124KB)

C4b Schoorsteenbranden – bijlage fijnstof.jpg (29KB)

C4c Schoorsteenbranden – bijlage onderzoek 2 totaalverbod vuurkorven.pdf (421KB)

C4d Schoorsteenbranden – bijlage onderzoek verbod vuurkorven.pdf (1MB)

C4e Schoorsteenbranden – bijlage presentatie.pdf (1,9MB)

C4f Schoorsteenbranden – bijlage standpunt Longfonds.pdf (195KB)

C5 Brief Fairtrade Meierijstad 11-01-2017.pdf (215KB)

C6 Goort en Coppens-megastal.pdf (463KB)

C7 Brief Dorpsraad Erp welkom nieuw college 2017.docx (259KB)

C8 Dorpsraad Erp – verslag 8 december 2016.docx (549KB)

C9 Dorpsraad Mariaheide – verslag 2 januari 2017.docx (175KB)

C10 Manifest ondernemingsraden sw bedrijven.pdf (191KB)

6 Benoeming commissieleden

Raadsvoorstel burgercommissieleden 9 maart 2017.docx (220KB)

7 Installatie commissieleden

8 Benoeming van waarnemend raadsvoorzitters

raadsvoorstel benoeming waarnemend raadsvoorzitters.docx (298KB)

9 Benoeming (plaatsvervangende) leden in Algemeen Bestuur van diverse gemeenschappelijke regelingen

Raadsvoorstel bemensing gemeenschappelijke regelingen na college.docx (287KB)

10 Belastingen Meierijstad

Belastingen Meierijstad (raad 9 maart 2017, agendapunt 10)

raadsvoorstel diverse belastingen.docx (339KB)

Verordening OZB Meierijstad 2017.docx (289KB)

Bijlage raadsvoorstel begroting OZB en en berekening tarieven.docx (396KB)

Verordening tot intrekking van de Verordeningen hondenbelasting Veghel en Schijndel.docx (188KB)

Verordening tot intrekking van de Verordening parkeerbelastingen (Veghel).docx (187KB)

Wijzigingsverordening precariobelasting 2015 (Schijndel).docx (191KB)

Wijzigingsverordening precariobelasting 2016 (Schijndel).docx (190KB)

Wijzigingsverordening verbrede rioolheffing (Schijndel).docx (268KB)

11 Sluiting
Tip de redactie!