Op 9 november staan de andere punten, die op 2 november in de commissies worden behandeld, op de agenda: de legesverordening, de winkeltijdenverordening en drie bestemmingsplannen.

Bestemmingsplannen op de agenda van de raad

Op 9 november staan drie bestemmingsplannen op de agenda van de raad. Een bestemmingsplan is een plan waarin de gemeente (met voorschriften) vastlegt welke functies voor bouwwerken en gronden op welke plaats zijn toegestaan. Op basis van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) stelt de gemeenteraad vast dat bepaalde gebieden een bepaalde bestemming hebben.

Bestemmingsplan Landelijk gebied, uitvaartcentrum Gestelseweg 14

Voor het behoud van het landgoed De Denneboom, in Schijndel tegen de grens met Sint-Michielsgestel, is een nieuwe economische drager gezocht. De realisatie van een uitvaartcentrum maakt mogelijk dat het landgoed met zijn cultuurhistorische en natuurwaarden behouden blijft.

Bestemmingsplan Veghel-West, hoek Sluisstraat – Vondelstraat

Het gaat om een aangepast schetsplan voor maximaal 33 grondgebonden woningen op de locatie van de voormalige Heilig Hartkerk aan de Vondelstraat in Veghel.

Bestemmingsplan Sint-Oedenrode Noord, locatie Ollandseweg 113a

Het bestemmingsplan betreft de omzetting van de bestemming Bedrijf naar de bestemming Wonen voor de bouw van twee vrijstaande woningen met bijgebouwen nabij Ollandseweg 113a.

Wilt u meer hierover weten?

Zie de vergaderstukken op de gemeentelijke website www. meierijstad.nl/vergaderkalender.

Bijwonen van vergaderingen / live stream / videoregistraties

De raads- en commissievergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het bestuurscentrum van Meierijstad te Sint-Oedenrode. De gebruikelijke aanvangstijd is 19.30 uur. U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. De vergaderingen zijn ook thuis live te volgen via de livestream www.meierijstad.nl/videoregistraties. Terugkijken kan via ‘archief vergaderingen.’
Tip de redactie!