Miriam Dragstra is benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van Laverhof. Zij volgt op 1 januari 2019 Arnold Veldman op, die na twee termijnen als lid van de raad van toezicht vertrekt. Veldman was sinds 1 januari 2014 voorzitter van de raad van toezicht. Dragstra (1961) is werkzaam als statutair bestuurder van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), een joint venture van de provincie Noord-Brabant en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zij is sinds 1 januari 2018 lid van de raad van toezicht van Laverhof. Ook Frans van Dijk verlaat de raad van toezicht van Laverhof. Van Dijk, hoofd facilitair bedrijf van de ziekenhuizen Elkerliek in Helmond en Máxima Medisch Centrum in Veldhoven was sinds 1 januari 2010 lid van de raad van toezicht. In zijn plaats is Pieter de Jong benoemd. De Jong (1982) woont in Uden en is werkzaam als Audit Director – Core Audit / Corporate Market bij Deloitte in Eindhoven. Hij wordt tevens lid van de auditcommissie.

De raad van toezicht van Laverhof bestaat met ingang van 1 januari 2019 uit de volgende personen:

  • Mevrouw mr M.C.J.J. Dragstra, voorzitter
  • De heer J.Th.H.M. Schepers, vicevoorzitter
  • Mevrouw dr. Y. Kuin
  • De heer drs. R.J.E.W. Denis
  • De heer drs. P.P.M.H. de Jong RA

De raad van toezicht denkt met dit nieuwe lid versterking gevonden te hebben in zowel de financiële expertise als de lokale verankering van Laverhof.

Laverhof, Verhuizing Mgr. Bekkershuis Annahof
Foto: Laverhof
Tip de redactie!