Publiekswandeling Vresselsbos

Zondag 7 oktober start om 10.30 uur bij de grote parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan het Vogelsven een wandeling voor publiek. Onder leiding van diverse boswachters wordt het Vresselsbos bezocht, inclusief ven Hazenputten. Er wordt uitleg gegeven over het bosbeheer van Staatsbosbeheer en het venherstelproject. Aanmelden voor de publiekswandeling is niet nodig. Honden zijn welkom, mits aangelijnd.

Boswerkzaamheden

Staatsbosbeheer start in de loop van 2019 met werkzaamheden in een groot deel van het Vresselsbos. Er worden bomen geoogst. Het doel van de werkzaamheden is om licht en ruimte te maken voor bestaande bomen. Bos blijft dus bos. Er wordt tijdens de werkzaamheden tevens ruimte gemaakt voor loofbomen, deze worden zoveel mogelijk vrij gesteld. Hierdoor wordt het bos afwisselender en krijgen boomsoorten als zomereik, berk en beuk meer ruimte. Het naaldbos wordt daardoor langzaam omgevormd naar een ‘gemengd’ bos met zowel naald- als loofbomen. De afgelopen maanden zijn de bomen ‘geblest’. Boswachters markeren welke bomen worden geoogst (oranje stip) en welke blijven staan, de ‘toekomstbomen’ (blauwe stip). Mooie, dikke bomen blijven onder meer staan voor de belevingswaarde.

Venherstel

Staatsbosbeheer is in 2017 gestart met het herstel van hoogwaardige vennen als Hazenputten en Oude Putten. Er is meer openheid gecreëerd tussen de vennen, door bos te dunnen. Hierdoor is het waterpeil in de vennen verbeterd en is het leefgebied van planten en dieren die afhankelijk zijn van veel zonlicht en openheid uitgebreid. In de loop van 2019 gaat Staatsbosbeheer ook verder met het uitbreiden van deze verbinding. Alle bestaande wandelpaden blijven na de werkzaamheden intact, het landschap wordt alleen afwisselender en plaatselijk meer open.
Tip de redactie!