logo Gemeente Meierijstad

De gemeente Meierijstad, Woonmeij, Area, BrabantWonen, Huurdersbelang Woonmeij en Huurdersraad Area ondertekenden de prestatieafspraken voor 2020. In 2019 stelden de partijen met elkaar vast dat het belangrijk is om met elkaar van “woorden naar werkelijkheid” te gaan. De druk op de woningmarkt neemt toe in heel Nederland, dus ook in Meierijstad. Ondanks de oplevering van sociale huurwoningen in de gemeente is er sprake van woningurgentie. De huurdersverenigingen geven aan dat het echt tijd is voor actie, in bepaalde kernen moeten meer sociale huurwoningen worden toegevoegd.

Gemeente en woningcorporaties nemen deze oproep tot actie ter harte, de focus lag al op realisatie van sociale huurwoningen op de korte termijn en door daarnaast tijdelijke woningen te ontwikkelen kunnen we samen iets doen aan de woningurgentie. Alle partijen hebben hun vertrouwen uitgesproken in het gezamenlijk oppakken van de grote maatschappelijke opgave die voor ons ligt. Want het is niet niks om op alle terreinen van de woonvisie afspraken te maken. De prestatieafspraken gaan naast de sociale woningbouwopgave in Meierijstad over wonen, zorg en welzijn, leefbaarheid en duurzaamheid.
Prestatieafspraken 2020
Foto: Gemeente Meierijstad
Tip de redactie!