Overkapping op de markt kan er komen voor de horeca en carnaval

Schorsbos blijft inspireren en geeft ons goede zin… De kriebels komen en verdwijnen weer. Iedereen heeft 11-11 op zijn eigen manier beleefd.

Sporadisch zag je geel, groen en wit op straat. Sommige clubjes ontmoette elkaar digitaal. Het kabinet blijft bij elkaar komen om te bezien wat de mogelijkheden zijn vanaf nu tot aan Carnaval. Het is voor niemand een verrassing dat deze mogelijkheden minimaal zijn.

Na de vergadering van het  Parlement in oktober is het Kabinet op zoek gegaan naar mogelijkheden buiten. Samen met de Stichting Tappers Voor Stappers, Harmonie, City Management en Schorsbos zijn de mogelijkheden van een overkapping op de markt onderzocht. Het goede nieuws is dat deze financieel haalbaar is. Uitgangspunten om deze te bereiken zijn;

Uiteraard na  goedkeuring van de Burgemeester en Veiligheidsregio (dus als de RIVM richtlijnen het toelaten). Aanvullend is besloten dat de horeca geopend moet zijn en er minimaal 100 personen zittend op 1,5 meter gebruik van kunnen maken.

Vanaf januari zouden ze de overkapping laten plaatsen. Zowel horeca als stichtingen kunnen hier gebruik van maken. Schorsbos heeft 2 weekenden in februari en de carnavals dagen toegewezen gekregen.

De draaiboeken liggen klaar. Het Kabinet discussieert regelmatig over wat wel en wat niet kan en mag. Iedereen die ideeën heeft om Carnaval zichtbaar te maken binnen de RIVM richtlijnen kan contact opnemen met de stichting Schorsbos.

Een ding is zeker, iedereen snakt ernaar om elkaar zien. Carnaval zal het komend jaar heel anders of zelfs niet gevierd kunnen worden. Wil je al wel je creativiteit kwijt, denk dan mee over het 66-jarig bestaan. Alle ideeën daarvoor zijn welkom. Schorbos blèft zitten, maar zal ons inspireren en geeft ons goede zin!
Tip de redactie!