Oproep voor omwonenden om deel te nemen aan het kermisteam

kermis“Verplaatsen van de kermis naar het centrum”

Voor het verplaatsen van de kermis naar het centrum is een multidisciplinair kermisteam opgericht. Omwonenden rondom het huidig en toekomstig kermisterrein worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan dit team. De gemeenteraad heeft op 29 september jl. besloten om in te stemmen met het bewonersinitiatief om de kermis naar het centrum te verplaatsen voor de tijdelijke periode van 3 jaar. Daarbij geldt dat uiterlijk 1 april helder moet zijn dat aan de gestelde voorwaarden voldaan kan worden.

Eerste overleg

Het multidisciplinair kermisteam is voor het eerst bijeen geweest om met elkaar kennis te maken. Daarbij werd ook aandacht besteed aan het uitwisselen van inzichten en belangen. Uitgenodigd en aanwezig waren het burgerinitiatief, citymanagement, horeca, parochie, de kermisboden, de kermisexploitanten en uiteraard de gemeente Schijndel en haar kermismeester. De vergadering is in een zeer positieve en constructieve sfeer verlopen. Er is zelfs een zeer ambitieuze planning gemaakt om voor 1-1-2017 de meeste voorwaarden voor verplaatsing van de kermis helder te krijgen in de vorm van afspraken en maatregelen.

U kunt zich opgeven vóór 27 november bij Jan Mathijsen via mail jmathijsen@schijndel.nl of bel met

(073) 544 08 45. Ook voor vragen of aanvullende informatie kunt u contact met hem opnemen.

kermis-2

Tip de redactie!