Nieuwe cijfers RIVM – Geen inwoners Meierijstad opgenomen in het ziekenhuis

Het RIVM heeft zoals iedere dag de laatste cijfers mbt de ontwikkeling van het coronavirus bekend gemaakt. Er zijn sinds gisteren geen inwoners uit Meierijstad opgenomen in het ziekenhuis. Er zijn tot nu toe 165 inwoners opgenomen (geweest), dat zijn 203,2 opnames per 100.000 inwoners). In totaal zijn er nu 365 meldingen van personen bij wie het coronavirus is vastgesteld (449,50). Er zijn sinds gisteren 132 personen overleden. De dag ervoor waren dit 148 personen. Ook het totaal aantal ziekenhuisopnames neemt af dit waren er 189 sinds gisteren.

Bericht RIVM

Overzicht aantallen

Het totaal aantal positief geteste patiënten: 24413 (+1316)

Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 8386 (+189)

Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 2643 (+132)

Duiding RIVM

Vandaag zijn er 189 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld. Er zijn 132 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 24.413 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . De nieuwe meldingen komen uit alle 12 provincies, maar met 411 (31%) kwamen de meeste nieuwe meldingen uit de provincie Zuid-Holland.

Sinds enkele dagen kunnen ook zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis getest worden als zij klachten hebben. Het eerste effect daarvan lijkt zichtbaar in de meldingen, omdat 550 (42%) van de nieuwe meldingen zorgmedewerkers betreft.

De cijfers van de ziekenhuisopnames van de afgelopen dagen passen nog steeds bij het beeld dat de verspreiding van COVID-19 langzamer verloopt dan wanneer er geen maatregelen genomen zouden zijn.

Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die in de rapportage genoemd worden.
Tip de redactie!