logo Gemeente Meierijstad

Grensoverschrijdend gedrag bij (sport)verenigingen en vrijwilligersorganisaties is momenteel een veelbesproken thema, zowel lokaal, regionaal als landelijk. Een aantal (sport)verenigingen en vrijwilligersorganisaties in Meierijstad heeft het onderwerp al omarmd en heeft ook maatregelen genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en tegen te gaan. De gemeente wil dat in 2019 verder uitbreiden, zodat het bij alle verenigingen en organisaties op de agenda staat.

Pilotproject met ministerie

Om dit te bereiken heeft de gemeente in 2018, samen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie, een proefproject gedraaid omtrent het versoepelen van het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Daarnaast heeft de gemeente gewerkt aan een aanbod aan organisaties om hen te ondersteunen in het aanpakken en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.

Totaalpakket aan maatregelen

Begin 2019 komt er een toolkit beschikbaar, waarin verschillende preventieve maatregelen genoemd staan. Dit informatiepakket helpt de organisaties en verenigingen bij het opstellen van een aannamebeleid (waaronder het aanvragen van een VOG, een Verklaring Omtrent Gedrag), het opstellen van een gedragscode of omgangsregels, het benoemen van een vertrouwenscontactpersoon en het vaststellen van een meldprotocol bij grensoverschrijdend gedrag. Ook organiseert de gemeente in 2019 themabijeenkomsten en workshops om de organisaties hierin ondersteuning te bieden. Daarnaast wordt het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag opgenomen in de subsidieverstrekking. Wethouder Coby van der Pas: “Als gemeente hechten we aan een gezonde, leefbare en veilige omgeving voor onze inwoners. Deze preventiemaatregelen en acties dragen zeker bij aan een veilige sfeer en een open cultuur binnen de organisaties. Het zou fantastisch zijn als alle clubs in gemeente Meierijstad het belang zien van een totaalaanpak en dat iedereen hiermee aan de slag gaat binnen de eigen club”.

Uitbreiding gratis VOG-aanvraag

Wat ook helpt, is dat de landelijke regels voor het aanvragen van een gratis VOG voor sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties verruimd zijn. Organisaties komen hiervoor in aanmerking als men werkt met kwetsbare inwoners zoals minderjarigen, hulpbehoevenden en/of mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Meer informatie hierover is te vinden op www.gratisvog.nl/.

VOG-verklaring-omtrent-gedrag
Tip de redactie!