logo Gemeente Meierijstad

Gemeente Meierijstad beschikt over een grote kunstcollectie. Een klein deel van deze kunstcollectie is te zien in openbare gebouwen. Het grootste deel van de kunstcollectie ligt nu opgeslagen in een depot, in afwachting van de definitieve bestemming. Het realiseren van een expositie- en opslagruimte voor de gemeentelijke kunstcollectie is één van de ambities van Meierijstad. Momenteel wordt onderzocht of deze bestemming ondergebracht kan worden in het voormalig gemeentehuis in Schijndel, het zogenaamde Wenkend Perspectief.

Inventarisatie

In samenhang met het Wenkend Perspectief is onderzocht wat tot de kerncollectie van de gemeentelijke kunstcollectie mag worden gerekend. De criteria hiervoor zijn helder en liggen vast. Daarnaast is het duidelijk welke werken teruggegeven worden. Dit zijn o.a. werken in bruikleen en werken die de voormalige gemeenten in het kader van de voormalige BKR-regeling ontvingen van kunstenaars. Met de BKR-kunstenaars vindt hierover overleg plaats of is dit inmiddels afgerond.

Ontzameling

Voor de werken die daarna nog overblijven zijn twee sporen mogelijk. Deze werken zouden ‘om niet’ geschonken kunnen worden aan niet-commerciële maatschappelijke instellingen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om werken via een veiling of via lokale kringloop te verkopen.
Tip de redactie!