Koninklijke Onderscheiding voor Leo Telgenkamp en Jo v/d Boogaard

logo Gemeente Meierijstad

Bij het gilde Sint Catharina en Barbara stond de zondag in het teken van het jaarlijkse koningschieten. Een tiental leden had zich hiervoor aangemeld. Echter was er stond er deze middag ook nog een andere bijzonderheid op het programma waarvoor burgemeester Kees van Rooij naar Schijndel was gekomen. Hij mocht deze middag niet een maar twee leden van het Gilden verrassen met een Koninklijke Onderscheiding. Deze waren bestemd voor de heren Telgenkamp en van den Bogaard. Zij werden benoemd tot Lid in de Orde van OranjeNassau. Voor beide heren is er veel waardering voor de vrijwillige werkzaamheden die beiden al sinds jaren verrichten voor de (Schijndelse) gemeenschap.

Overzicht verdiensten Leo Telgenkamp

Leo Telgenkamp is vanaf 1979 een zeer betrokken vrijwilliger bij Gilde Sint Catharina en Barbara in Schijndel. De heer Telgenkamp heeft het Gilde in 1979 mede heropgericht. Hij was dekenschrijver oftewel secretaris bij het bestuur van het Gilde. Leo Telgenkamp verzorgt de Jeu de Boules competitiewedstrijden. In 1980 introduceerde hij het Jeu de Boules spel in Gildekring Maasland en thans worden bij 209 gilden deze wedstrijden gehouden. Ook verzorgde hij  lespakketten over de traditie van het Gilde bij diverse basisscholen en nog steeds gaat het gilde bij de scholen op bezoek. Verder is Leo Telgenkam de maker van het jubileumboek Gilde Vrouwe Haywig Jet Geerkens. Hij is tevens de initiator van de werkgroep Gilden Meierijstad.

Leo Telgenkamp was van 1974 tot 1985 vrijwilliger bij de adviescommissie Jeugd Sport Stichting Schijndel (JSSS). Hij had zitting in deze commissie namens de binnensporten.

Vanaf 1974 was Leo ook vrijwilliger bij Natuur- en Milieucentrum Schijndel (NMC). Hij zit in de werkgroep voor het bestemmingsplan landelijk gebied én in de werkgroep Erfgoed en Cultuurlandschap.

Sinds 1983 is Leo ook vrijwilliger bij de Heemkundekring Schijndel. Ook hier was hij één van de mede-oprichters en tot 2008 bestuurslid. Daarnaast was hij initiatiefnemer en redacteur van het Heemkundeblad. Tot op heden organiseert hij lezingen en excursies.

Leo-Telgenkamp, Gilde

Overzicht verdiensten Jo van den Boogaard

Ook Jo van den Boogaard is in 1979 mede-heroprichter van het gilde. De eerste jaren was de gildekamer zelfs gevestigd in de woonkamer van de boerderij van zijn familie. Daarna kwam het gilde terecht in korenmolen De Pegstukken waar Jo het gehele jaar door het groenonderhoud voor zijn rekening nam. Inmiddels zet hij dat bij de locatie aan de Rooiseheide voort en onderhoudt mede het gebouw. Ook onderhoudt hij het groen bij het door het Gilde geadopteerde bevrijdingsmonument 51th Highland Division.

Jo is tot nu toe de enige vendelier van het Gilde en dus bij álle activiteiten aanwezig zodat het gilde de vendelgroet kan brengen. Van 1998 t/m 2010 was Jo bestuurslid van Gildekring Dommelgroep en sinds 2017 bestuurslid van de schietcommissie van deze zelfde kring.

Naast het Gilde was Jo (van 1995 tot 2015) hindernisrechter bij menvereniging DIO (Door Inspannen Ontspanning). Hij was ringmeester bij de tweedaagse wedstrijden en tevens EHBO’er bij elk evenement van de menvereniging.

Sinds zijn pensionering in 2014 is Jo ook vrijwilliger bij zorgboerderij de Heesdonck. Hij heeft hier o.a. de zorg voor het onderhoud van de groente- en bloementuin en het dierenpark.
Flickr Album Gallery Pro Powered By: wpfrank
Tip de redactie!