Mevrouw A.M.E. Cornelissen – Verweij uit Schijndel heeft op zondag 14 oktober 2018 een Koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester Kees van Rooij. Zij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Overzicht verdiensten:

1993 – heden vrijwilliger bij het museum Jan Heestershuis.
Mevrouw Cornelissen maakt zich al 25 jaar verdienstelijk voor het museum Jan Heestershuis. Het museum is als legaat door de heer Jan Heesters aan de gemeente overgedragen met de verplichting om van het woonhuis een gemeentelijk museum te maken. De opstart van het omvormen tot museum – het geschikt maken voor publiek – heeft enkele jaren geduurd en is uiteindelijk voortvarend opgepakt door betrokken medewerkers van de gemeente én toegewijde vrijwilligers, waarvan mevrouw Cornelissen er één is. Sedert 1993 registreert mevrouw Cornelissen de objecten uit de collectie van het museum en het woonhuis. Ook aan de registratie van de honderden objecten uit de gemeentelijke kunstcollectie, zowel in de openbare ruimte als de kunst in het voormalige gemeentehuis van Schijndel, is door haar meegewerkt. Daarnaast maakt mevrouw Cornelissen al jaren deel uit van de werkgroep tentoonstellingen die de conservator assisteert bij het organiseren van de exposities in het museum. Bovendien is zij altijd bereid om haar kennis te delen met individuele bezoekers door het verzorgen van groepsrondleidingen.

2002 – heden bestuurslid van de Stichting Vrienden van het museum Jan Heestershuis
De stichting Vrienden van het museum Jan Heesterhuis heeft circa 300 vrienden en als doel het bevorderen van museale activiteiten met name in het Museum Jan Heestershuis. Om de kennis van de vrienden en daarmee ook het draagvlak van het museum te vergroten organiseert de stichting diverse activiteiten. Naast de bestuursactiviteiten levert mevrouw Cornelissen een zeer belangrijke bijdrage aan de inhoud van ‘de Vriendenbrief’ die al 17 jaar op kwartaalbasis verschijnt. Mevrouw Cornelissen schrijft voor deze brief artikelen die de achtergrond belichten van specifieke kunst- en antiekvoorwerpen in het bezit van het museum in combinatie met (kunst)stromingen en gebruiken door de eeuwen heen.

2015 – heden Lid van de werkgroep inventarisatie en registratie collectie Zusters van Liefde bij de Heemkundekring Schijndel. Deze collectie werd in 2014 aan de Heemkundekring Schijndel geschonken en bestaat uit verzamelde voorwerpen, afkomstig uit het convent en uit hun werkgebied (o.a. het Verre Oosten en Zuid-Amerika) De werkgroep is bezig om de duizend en objecten en voorwerpen in kaart te brengen en digitaal toegankelijk te maken. In de werkgroep is mevrouw Cornelissen actief met de inventarisatie en registratie ervan. Deze collectie met een duidelijk religieuze achtergrond en ten dele voortkomend uit vreemde culturen, vergt veel uitzoekwerk in zeer uiteenlopende bronnen.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: wpfrank
Tip de redactie!