Koningsschieten en Jeu de boules Gilde Crans Meierijstad in Schijndel

Zaterdag 6 april a.s. zullen de gildeleden van Schijndel, Sint- Oedenrode, Erp en Veghel, voor de derde keer proberen de titel te bemachtigen van de nieuwe Gilde Crans koning van Meierijstad. Tevens zal er voor de tweede keer een jeu de boules competitie worden gehouden voor het wisselschild. De huidige Gilde Cranskoning Joop Steenbakkers zal zijn titel proberen te behouden.

De beschermheer van de vier gilden burgemeester van Rooij, zal deze dag ook aanwezig zijn. Na het ontvangst zal om 12.30 uur, de vier gilden in verbroedering door elkaar in optocht naar de gilde-accommodatie van het Schijndels Gilde lopen, waar het Koningsschieten en jeu de boules zal plaats vinden. Vervolgen zal er een vendelgroet en een welkomstwoord door burgenmeester van Rooij en de hoofdman van Gilde Sint Catharina en Barbara te Schijndel worden gehouden voor de aanwezigen. Om 13.00 uur zal burgemeester van Rooij zijn eerste schot op de finale vogel lossen. Het tweede schot zal worden gelost door de huidige Koning. Vervolgens kunnen de gilde-leden in de voorronde strijden om in de finale te komen voor de Koningstitel en het wisselschild van het jeu de boules. De finale van het jeu de boules zal plaats vinden om 15.00 uur. De finale van het Koningsschieten zal om 16.00 uur plaats vinden. Als de nieuwe Meierijstadkoning en winnaar van het jeu de boules bekend is, zullen deze om 17.00 uur worden gehuldigd door beschermheer burgemeester van Rooij. U bent allen van harte welkom om een kijkje te komen nemen tijdens dit evenement dat plaats vind bij de gildeaccommodatie aan de Rooiseheide 10 te Schijndel. Er is tevens een hapje en drankje te verkrijgen.

koningsschieten meierijstad 2019

Tip de redactie!