logo Gemeente Meierijstad

We gaan een bomenbeleid opstellen binnen de gemeente Meierijstad. De laatste jaren is er veel veranderd op het gebied van duurzaamheid en klimaat, de kijk op de (maatschappelijke) waarde van bomen voor mens en milieu, klimaat, het tegengaan van overlast, en het bestrijden van ziekten en plagen. Dat betekent dat er kansen zijn om op een betere manier met de bomen om te gaan. Deel uw mening en praat mee tijdens een van onze drie Boomcafé’s. De Boomcafé’s starten na de zomervakantie.

Thema’s

Het afgelopen jaar heeft de gemeente al gesproken met belangenorganisaties; hoe kijken zij tegen de bomen aan en wat zijn belangrijke punten waar in het bomenbeleid aandacht voor moet zijn? Nu is het de beurt aan de inwoners om mee te praten. Dat meepraten, kan tijdens het Boomcafé dat op 3 plekken in Meierijstad plaatsvindt. Hiervoor organiseert de gemeente drie Boomcafé’s. Tijdens het Boomcafé gaat gemeente Meierijstad samen met inwoners op zoek naar manieren om het bomenbeleid van de toekomst nóg beter te maken. Wij dagen u uit om mee te denken over thema’s zoals:

• mogelijkheden om de waarde van bomen te vergroten
• manieren om de overlast door bomen te verminderen
• de wijze waarop gemeente Meierijstad in de toekomst met bomen om moeten gaan
• aangeven waar in Meierijstad belangrijke bomen staan

Data boomcafe’s

De Boomcafé’s zijn te bezoeken op:

  • 26 augustus van 19.00-22.00 uur in t Spectrum in Schijndel,
  • 2 september van 19.00 uur tot 22.00 in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode,
  • 4 september van 19.00 uur tot 22.00 uur in het gemeentehuis in Veghel.

Alle avonden kennen hetzelfde programma. Dat is een bewuste keuze volgens wethouder Harry van Rooijen: “Bomen zijn een veelbesproken thema en ook vaak onderwerp van discussie tussen mensen. We spreiden in tijd en locatie omdat we zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid willen stellen aan een Boomcafé mee te doen.”

Interactieve website

Inwoners die het Boomcafé niet kunnen bezoeken, kunnen óókhun bijdrage leveren via www.bomenbeleidmeierijstad.nl/ Daarop kunnen inwoners hun ideeën achterlaten, en lezen wat anderen belangrijk vinden. Zo leren mensen van elkaars standpunten. De website biedt inwoners ook de mogelijkheid foto’s in te sturen van, in hun ogen, belangrijke bomen. De opbrengst van de Boomcafé’s en website worden uitgewerkt in het bomenbeleid. In november is er een vervolgbijeenkomst om te laten zien hoe de inbreng van de inwoners verwerkt is. Uiteindelijk moet het
nieuwe bomenbeleid eind dit jaar klaar zijn. Dan stelt de gemeenteraad het vast.
Boom

Tip de redactie!