Klussenaanhanger te huur (te leen)

Vind u dat het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in uw eigen buurt of woonomgeving wel een hoger kwaliteitsniveau verdient? Dan hebt u nu een mogelijkheid om kosteloos een klussenaanhanger te lenen. De gemeente Meierijstad stelt gratis een aanhanger met gereedschap, zoals onder andere diverse scharen, spades, harken, bezems, afzetlint, werkhandschoenen etc. ter beschikking voor het opknappen van uw leefomgeving. Buurtverenigingen, wijkverenigingen, scholen, wijkraden, dorpsraden of betrokken bewoners van één of meerdere straten kunnen de aanhanger lenen om in hun eigen omgeving bijvoorbeeld het zwerfafval op te ruimen, groenstroken te snoeien, op te schonen, zitbanken te wassen of palen recht te zetten.
Heeft u interesse en wilt u gebruik maken van de klussenaanhanger? U dient de aanvraag minimaal 1 week van tevoren in, via www.meierijstad.nl/klussenaanhanger Binnen twee werkdagen neemt de wijkbeheerder dan telefonisch contact met u op.
Bij uw reservering van de klussenaanhanger, geeft u aan welke werkzaamheden u wilt uitvoeren. De wijkbeheerder geeft u eventueel tips en uitleg over de werkzaamheden. Bijvoorbeeld over de manier waarop snoeiafval verzameld en afgevoerd wordt, maar ook over veiligheid. De klussenaanhanger kunt u tijdens kantooruren of op zaterdag ophalen op de gemeentewerf. Bij het ophalen van de klussenkar tekent u een contract. U controleert dan ook of de klussenaanhanger compleet is.
Tip de redactie!