Kermis Schijndel blijft op de steeg!

kermis Schijndel 2016Kermis Schijndel blijft op de steeg.

De kermis in Schijndel blijft op de Steeg en wordt niet verplaatst naar het centrum. Het college van B&W is op 20 november tot dat besluit gekomen, nadat alle mogelijkheden zijn onderzocht. Verplaatsing van de kermis naar het centrum brengt met name onacceptabele veiligheidsrisico’s met zich mee. Hiermee heeft het college de conclusie gevolgd die ook door een meerderheid van het multidisciplinaire kermisteam getrokken is.

Veiligheid niet gewaarborgd

Op 29 september 2016 heeft de gemeenteraad van Schijndel, n.a.v. een burgerinitiatief, ingestemd met het voorstel de kermis te verplaatsen van evenemententerrein De Steeg naar het centrum. Daarbij is aangegeven dat uiterlijk 1 april 2017 helder moest zijn of voldaan kan worden aan de voorwaarden die de raad stelt aan verplaatsing. Een multidisciplinair kermisteam (bestaande uit: initiatiefnemer, horeca, citymanagement, parochiebestuur, de kermisexploitanten, kermisbonden, kermismeester, gemeente) heeft de mogelijkheden uitgebreid onderzocht. In maart 2017 besloot het college van gemeente Meierijstad dat verplaatsing naar Markt en Hoofdstraat in 2017 en 2018 niet mogelijk was omdat de veiligheidsrisico’s te groot zouden zijn. De meerjarenovereenkomsten met de exploitanten lopen eind 2018 af. Daarom bood het college ook de ruimte om voor de jaren ná 2018, met een blanco situatie, alsnog een poging te doen om de beschikbare ruimte op de Markt op een geschikte wijze in te richten. Dit leidde opnieuw niet tot een oplossing die voldoet aan de voorwaarden.

Verbindingslint tussen de Markt en de Steeg

Een combinatie van twee kermis locaties, Markt en de Steeg, kwam laat in beeld maar leek perspectief te bieden. De politie vindt in dat scenario een verbindingslint noodzakelijk omwille van de veiligheid bij de verwachte publieksgroep (o.a. veel gezinnen en kinderen). Om kans van slagen te hebben, moet het verbindingslint attractief én veilig zijn. Hiervoor is het noodzakelijk (een deel van) de Kluisstraat-Vicaris van Alphenstraat af te sluiten. Rekening houdend met op- en afbouwtijd gaat het dan om een periode van zo’n 10 dagen. De afsluiting heeft ongewenste gevolgen waardoor de meeste betrokken partners negatief adviseren. Zo zijn (parkeerplekken van) inwoners, instellingen en bedrijven die periode niet bereikbaar. De Kluisstraat maakt deel uit van de hoofdstructuur van Schijndel; afsluiten betekent ingrijpende omleidingen van verkeer en openbaar vervoer van Arriva. Vertraging op de aanrijdtijden van de brandweer vormt de grootste belemmering.

Conclusie onontkoombaar

De conclusie van een meerderheid van het kermisteam luidt dat een veilige, aantrekkelijke en kwalitatief hoogstaande kermis niet te organiseren is op de Markt en de Steeg. Het college heeft nu ook in die lijn besloten. Wethouder Harry van Rooijen: “Ik heb grote waardering voor de initiatiefnemers die met veel enthousiasme en energie jarenlang aan hun plan en droom gewerkt hebben. En ik begrijp de teleurstelling bij hen en bij hun plaatsgenoten, nu ook definitief is dat verplaatsing naar het centrum van Schijndel er niet in zit. Het waarborgen van de veiligheid was juist een belangrijke voorwaarden van de gemeenteraad van Schijndel en ook van dit college om in te kunnen stemmen met verplaatsing. We kunnen terugkijken op een zorgvuldige en constructieve werkwijze waarin álle mogelijk alternatieven op haalbaarheid bekeken zijn. En dan moeten we ook met z’n allen deze uitkomst accepteren”.Tip de redactie!