Op woensdag 11 juli is er een inloopbijeenkomst over de toekomst van de openbare ruimte in meierijstad. Het gaat dan om groen, wegbeheer, afval, water, natuur, spelen etc. De gemeente Meierijstad nodigt inwoners uit om daar hun mening te laten horen. Samen met dorps- en wijkraden en andere partijen is de afgelopen periode al voorwerk gedaan. Wat vinden zij belangrijk als het gaat om inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Daarbij gaat het om leefbaarheid, gezondheid, participatie en duurzaamheid. Het heeft geresulteerd in een voorlopige rapportage Integrale Visie openbare Ruimte (IVOR). Je kunt dit rapport van komende week raadplegen op www.meierijstad.nl/buurtbeheer.

De gemeente wil nu inwoners de gelegenheid geven om aan te geven hoe zij over dit onderwerp denken. Je kunt algemene opmerkingen maken bij het rapport, maar ook wil de gemeente graag weten wat je belangrijk vind voor de kern waarin je woont. Met de opgehaalde informatie gaat men aan de slag om in de tweede helft van 2018 een beheerplan op te stellen.

Woensdag 11 juli van 19.30 – 21.30 uur

De bijeenkomst vindt plaats in het bestuurscentrum in Sint Oedenrode. Je ben tussen 19.30 uur een 21.30 uur welkom om binnen te lopen. Aanmelden is niet nodig. Er wordt meerdere keren een presentatie gegeven die je kunt bijwonen. Daarnaast zijn er medewerkers van de gemeente en BTL Advies aanwezig die je vragen kunnen beantwoorden en die je uitleg kunnen geven.

Reactie’s per e-mail

Ben je verhinderd op 11 juli maar je hebt wel opmerkingen of tips voor de gemeente, dan kun je een e-mail sturen naar: mschrijnemakers@meierijstad.nl. Graag in de onderwerpregel vermelden: “bijdrage IVOR”.
Tip de redactie!