De GGD Hart voor Brabant is op 7 september gestart met een grootschalig onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van Brabantse inwoners: de GGD Gezondheidsmeter 2020. Meer dan 95.000 Hart voor Brabanders van 18 jaar of ouder ontvangen een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. De vragen gaan onder andere over lichamelijke en psychische gezondheid, leefgewoonten en de woonomgeving. GGD Hart voor Brabant voert dit onderzoek eens in de vier jaar uit in opdracht van de gemeenten in de regio. De resultaten van het gezondheidsonderzoek worden medio 2021 bekendgemaakt op www.brabantscan.nl.

Deelnemers willekeurig gekozen

Deelnemers kunnen de vragenlijst online of schriftelijk invullen. Niet alle inwoners ontvangen een vragenlijst; deelnemers worden willekeurig gekozen uit het bevolkingsregister van hun gemeente. De geselecteerde personen vormen samen een doorsnee van alle Hart
voor Brabanders van 18 jaar en ouder. Heeft u geen brief ontvangen, maar doet u toch graag mee? Dit jaar kunnen personen zonder uitnodiging voor het eerst meedoen aan het onderzoek via www.GGDgezondheidsmeter.nl, vanaf 22 september. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig.

Meer informatie

Meer over de GGD Gezondheidsmeter 2020 vind je op www.ggdhvb.nl.

Onderzoek, Laptop
Tip de redactie!