Welzijn Meierijstad

“Samen kom je verder,” vinden ONS welzijn, Welzijn de Meierij, Lumens, MEE en Juvans.

Op 6 juli ondertekenen ONS welzijn, Welzijn de Meierij, Lumens, MEE regio ‘s-Hertogenbosch en Juvans in ’t Spectrum in Schijndel een samenwerkingsovereenkomst waarin zij hun samenwerking in Meierijstad opnieuw voor anderhalf jaar vastleggen. Met de samenwerking willen zij ervoor zorgen dat alle inwoners van Meierijstad zo zelfstandig mogelijk hun leven kunnen leiden in hun eigen omgeving.

Zelfstandig leven vanuit een eigen identiteit

Dit wordt mogelijk gemaakt door het bieden van basishulp en basisvoorzieningen afgestemd op de behoefte van inwoners. Het heeft tot gevolg dat specialistische hulp niet of korter nodig is. Bij het vormgeven van de hulp en voorzieningen wordt kern- en wijkgericht gewerkt. Dat betekent dat de dienstverlening in de kernen zo goed mogelijk is afgestemd op de specifieke krachten, kwaliteiten en vraagstukken in de verschillende kernen en wijken.

Voorkomen is beter dan genezen

Voor de inwoners betekent dit concreet dat voor hen duidelijk is welke mogelijkheden er in hun buurt zijn op het gebied van maatschappelijke hulp en ondersteuning. Hierbij is het voorkomen van problemen een belangrijk onderdeel van de gezamenlijke aanpak. Inwoners worden aangemoedigd om zelf en met het eigen netwerk problemen op te lossen. Daarin worden zij indien nodig ondersteund door de organisaties.

Krachten bundelen

De samenwerkingspartners stimuleren het bundelen van de krachten en kwaliteiten van inwoners, verenigingen en professionals in alle domeinen. Samen met inwoners, wijk- en dorpsraden, professionele organisaties en vrijwilligersorganisaties kijken zij wat de lokale vraagstukken zijn. Hierbij werken zij vanuit positiviteit met een toekomstgerichte aanpak. Enkele voorbeelden van de samenwerking zijn: De Beursvloer Meierijstad breed, Buurtbemiddeling Meierijstad, diverse samenwerkingsprojecten met het jongerenwerk zoals jonge mantelzorgers en gezamenlijke voorlichting voor ouders en de ontwikkeling van project Werkplaats financiën. Innovaties worden samen met inwoners gerealiseerd, waardoor diensten en processen verbeteren. En daar profiteert heel Meierijstad van.

't Spectrum
Tip de redactie!