De gemeente Meierijstad heeft vanavond in een persbijeenkomst de plannen gepresenteerd voor het voormalig gemeentehuis van Schijndel. In de bijeenkomst gaven wethouder Coby v/d Pas, Landschapsarchitect Frank Meijer van MTD en Maaike Westinga van TenBrasWestiginga Architectuur/Interieurs/Stedenbouw uitleg over de plannen zoals die zijn uitgewerkt voor het gebouw en het gebied in de nabijheid van het gebouw. In maart werd reeds bekend dat het oude gedeelte van het gemeentehuis ingevuld zal gaan worden met de bibliotheek, kunst en het klantcontactcentrum van de gemeente en mogelijk nog een ondersteunende commerciële activiteit. Het nieuwe gedeelte van het gemeentehuis zal worden bestemd voor wonen. In de plannen die nu voorliggen zal er naast het wonen mogelijk ook ruimte komen voor een hotelfunctie of een B&B, dit om de levendigheid in het centrum te bevorderen. Mogelijk zal dit stuk van het gemeentehuis gesloopt worden om plaats te maken voor nieuwbouw.

Pocket-park Schijndel

Het belangrijkste element in de plannen is dat de gebouwen opgesplitst zullen gaan worden, waardoor er ruimte tussen de gebouwen gaat ontstaan zodat je er een straatje krijgt. Ook achter het gemeentehuis zal het gebied anders ingericht gaan worden en zal de huidige parkeerplaats worden omgevormd tot een “pocket-park”, waar inwoners, maar ook de gebruikers van het gebouw, heerlijk kunnen vertoeven.  Ook hier zal een nieuwe straat ontstaan als het aan de plannenmakers ligt. Het huidige torentje aan de achterzijde van het gemeentehuis zal worden gesloopt.

Inrichting voormalig gemeentehuis Schijndel

Bij de inrichting van het oude gedeelte van het gemeentehuis zal de huidige vloer omlaag worden gebracht zodat deze aan de tuinzijde (de minder formele kant) op maaiveld hoogte komt.  Verder zullen de ruimtes in het gebouw, zoals de oude burgemeester en wethouderskamers, zoveel mogelijk in tact blijven, maar zullen er wel doorgangen worden gecreëerd waardoor een fraaie doorkijk ontstaat. Het bordes zal weer in functie worden gebracht als entree.

Volgens de huidige planning zullen de plannen rondom het oude gemeentehuis in maart 2019 bestuurlijk behandeld worden.
Tip de redactie!